دانلود فایل(نشانه ها و عوامل بی تفاوتی سازمانی و راهکارهای مقابله با آن در کارکنان)

نظریه های انگیزش,عوامل بی تفاوتی سازمانی,تحقیق کامل بی تفاوتی در سازمان,بی تفاوتی کارکنان در سازمان,مقاله در مورد بی تفاوتی سازمانی,مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن,راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکناننشانه ها و عوامل بی تفاوتی سازمانی و راهکارهای مقابله با آن در کارکنان|42081297|bji50183819|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نشانه ها و عوامل بی تفاوتی سازمانی و راهکارهای مقابله با آن در کارکنان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات40حجم83/848 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

یکی از مشکلات بی توجهی به نیروی انسانی ایجاد پدیده ای به نام بی تفاوتی در سازمان است.عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی شامل عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد ، بوروکراسی شدید در سازمان و نخبه گرایی در انتصاب ها ، ساختار سازمانی بلند و طولانی ، انجام دادن کار بدون دانستن دلیل آن ، عدم فرصت مشارکت در تصمیم گیری ، بی نیازی و یا عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خود ، ناکافی بودن و یا نامناسب بودن سبک های رهبری و روش های مدیریتی ، فقدان یا ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ، بی تفاوتی گروهی از کارکنان ، انتقال بی تفاوتی به محیط کار می باشد (زواره ، 1374 ; 3-4).

بی تفاوتی سازمانی شامل پنج بعد بی تفاوتی به مدیر ، بی تفاوتی به سازمان ، بی تفاوتی به ارباب رجوع ، بی تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به کار بیان شده است(دانایی فرد ، 1389;11) ما در سازمان ها با نوعی چرخه کاری مواجه هستیم. هنگامی که افراد شغل تازه ای اختیار میکنند یا در سازمان ارتقاء پیدا میکنند، با موقعیتی پر از شور و انگیزه مواجه میشوند. آن ها درباره کسانی که قرار است با آن ها کار کنند یا اهدافی که قرار است محقق سازند،هیجان زده هستند؛ احساس می کنند به آن ها شانسی داده شده که نقشی بسیارمهم را بر عهده گیرند.مسئله ایی که بعد از این مرحله روی می دهد ، آن است که طرز فکر آن ها آرام آرام تغیر میکند و شور و انگیزه آن ها بتدریج جای خود را به بی تفاوتی سازمانی می دهد.

فهرست مطالب
تعریف نظری بی تفاوتی سازمانی
تعریف عملیاتی بی تفاوتی سازمانی
3-2 بی تفاوتی 3
1-3-2 مفهوم پدیده بی تفاوتی 3
2-3-2 تعریف بی تفاوتی 5
3-3-2 مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن 7
4-3-2 نمادها ، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی 9
5-3-2 عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی 9
6-3-2 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان 10
7-3-2 بوروکراسی سازمانی و بروز حالت بی تفاوتی در سازمان 12
8-3-2 عکس العمل ها نسبت به بی تفاوتی سازمانی 15
9-3-2 مهارت های مدیریتی که لازمه مدیریت بی تفاوتی سازمان است 16
10-3-2 تئوری های انگیزش 17
1-10-3-2 نظریه های مکتب سنتی انگیزش 17
2-10-3-2 نظریه های مکتب معاصر انگیزش 18
3-10-3-2 نظریه های کلان انگیزش 19
2-4-1پیشینه پژوهش در داخل کشور 22
2-4-2پیشینه پژوهش درسایر کشورها 24
منابع 33"