دانلود فایل(نشانه شناسی کلیات تشخیص)

دانلود نشانه شناسی کلیات تشخیص,نشانه شناسی کلیات تشخیص,نشانه شناسی,کلیات تشخیص,تشخیص نشانه شناسی ,تحقیق نشانه شناسی ,مقاله نشانه شناسی ,جزوه نشانه شناسی ,کلیات تشخیصنشانه شناسی کلیات تشخیص|41033560|bji50183819|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نشانه شناسی کلیات تشخیص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دارای 48 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

فهرستمطالب:

هوشیاری

اختلال توجه

تغییرات تلقین پذیری

هیجان

عاطفه

خلق

سایرهیجانات

تغییرات فیزیولوزیک مربوط به خلق

رفتار حرکتی

تفکر

اختلالات کلی در فرم یا فرایند تفکر

اختلالاتخاصدر فرمتفکر

اختلالات خاص در محتوی تفکر

تکلم

اختلال در حرف زدن

اختلالات آفازیک

اختلالات درک

حافظه

اختلال حافظه

سطوح حافظه

هوش

عقب ماندگی ذهنی

دمانس کاذب

بینش

قضاوت

قسمتی از متن :

هوشیاری

- اختلال هوشیاری
اندریافت ( apperception ): ادراک تعدیل شده به وسیله احساسات و افکار خود شخص.
( sensorium )حالت ادراکی: حالت عملکرد شناختی حواس ویژه )گاهی به عنوان مترادف
هوشیاری مورد استفاده قرار می گیرد(. اختلال هوشیاری غالباً با پاتولوژی مغزی رابطه دارد.
1 - فقدان جهت یابی ) disorientation (: اختلال در وقوف به زمان، مکان و شخص.
2 - شعور: فقدان روشنی کامل ذهنی همراه با اختلال درک و طرز تلقی.
3 - بهت ) stupor (: فقدان واکنش به محیط و عدم آگاهی از آن.
4 - دلیریوم: واکنش همراه با بی قراری، پریشانی، کونفوزیون، فقدان جهت یابی همراه با ترس و توهم.
5 - اغماء ( coma ): درجات عمیق ناهشیاری

اختلال توجه

توجه به میزان تلاش برای تمرکز روی اجزاء خاص یک تجربه گفته می شود؛
توانایی حفظ تمرکز روی یک فعالیت.
1 - حواس پرتی: ناتوانی برای تمرکز توجه؛ توجه به محرک های خارجی و بی
اهمیت کشانده می شود.
2 - بی توجهی انتخابی: عدم توجه به آنچه که ایجاد اضطراب می نماید.
3 - گوش به زنگ بودن: توجه و تمرکز مفرط روی محرک های درونی و
برونی ثانوی بر وضعیت پارانوئید؛ نظیر hyperpragia فکر و فعالیت روانی
زیاد.
4 - خوابواره ) trance (: توجه متمرکز و هشیاری دگرگون شده؛ معمولً در
هیپنوتیزم، اختلالت تجزیه ای، و تجربه های خلسه ای مذهبی دیده می شود.
5 - مهار گسستگی: رفع اثرات مهاری که به شخص مجال می دهد که کنترل
تکانه های خود را از دست بدهد همانطور که در مستی روی می دهد...