دانلود فایل(ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانس)

تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته,Natalizumab یک آنتی بادی تک کولونی می باشد که مانع از تورم سلول ها ناشی از اتصال یافتن نسبت به اندوتلیال مغز و عبور کردن نسبت به پارانشیم مغزی می گردد Natalizumab یک راه درمانی موثر برترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانس|41003629|bji50183819|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته

Natalizumab یک آنتی بادی تک کولونی می باشد که مانع از تورم سلول ها ناشی از اتصال یافتن نسبت به اندوتلیال مغز و عبور کردن نسبت به پارانشیم مغزی می گردد. Natalizumab یک راه درمانی موثر برای مالتیپل اسکروزیس راجعه- واگذارنده یا MS است. PML یا لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیش رونده یک ویروس مربوط به عفونت مغزی JC است که در ارتباط با درمان Natalizumab نشان داده شده است. ما PML را در بیمار در ارتباط با MS بعد از 44 ماه به کار بردن و تزریق Natalizumab توصیف کردیم. با کمک تصویر برداری با منبع مغناطیسی معمولی و روتین یا MRI، PML قبل از هر گونه ظاهر شدن غیر مبهم بالینی نشان داده شده بود. PML با تغییر یافتن پلاسما نسبت به برطرف شدن تشدید شوند. میترازاپین و مفلوکوئین به صورت فزاینده ای اضافه می گردد و تقریبا یک ماه بعد پلاسما تغییر می کند، در زمانی که سندروم مربوط به تخریب ساختار ایمنی پدیدار می گردد، درمان توسط استروئید آغاز می گردد. درمان توسط استروئید سپس ادامه می یابد تا زمانی که هیچ گونه ویروسی نتواند در مایع مغزی نخاعی مشاهده گردد. نتیجه در این حالت مطلوب بود. ما اعتقاد داریم که این مورد به صورت مشخصی نشان دهنده اهمیت اولیه مشاهده PML و یک درمان مناسب است. ما همچنین پیشنهاد داده ایم که بررسی توسط اسکن های MRI هر سه ماه یک بار بعد از 24 ماه درمان باید در مورد بیماران مبتلا به MS به منظور نشان دادن PML در فاز اولیه شکل بگیرد.

کلمات کلیدی: MS- natalizumab- PML- درمان- تشخیص