دانلود فایل(درس پژوهی کلاس اول نشانه غ کامل)

درس پژوهی,اول,کلاس, کامل,نشانه,غ , تکنیک , مقدمه,چکیده , منابع , فیلم مشاوره , مدرسه, تدریس ,pdf,wordدرس پژوهی کلاس اول نشانه غ کامل|2085242|bji50183819|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان درس پژوهی کلاس اول نشانه غ کامل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

درس پژوهی حاضر در 24 صفحه به صورت کامل برای نشانه غ کلاس اول و جدید برای سال تحصیلی 98-97 به دو صورت word و pdf تنظیم شده است. و شامل موارد زیر است:

مقدمه

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی

هدف درس پژوهی

حیطه عاطفی

نحوه تقسیم کار

ویژگی های طرح درس ( سناریو )

زمان بندی نحوه اجرا

ارزشیابی تدریس

طرح درس

اهداف کلی

جزئی

رفتار ورودی

دانش

مهارت

نگرش

ارزشیابی تشخیصی

ایجاد انگیزه

وسایل مورد نیاز

مدل و شکل کلاس

ارائه درس جدید

معرفی درس

نتیجه گیری درس

ارزشیابی پایانی

تعیین تکلیف

تدریس اول

گزارش دهی مستند

بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه

جلسه دوم درس پژوهی

تعیین امکانات مورد نیاز

ارزشیابی تدریس

محاسن تدریس

معایب تدریس

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ارایه گزارش پایانی

نکات کلیدی که گروه درس پژوهی با در ذهن داشته باشد چیست؟

دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

راهبرد های یاد دهی- یادگیری

راهبرد فعالیت محور

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی

امکانات مورد نیاز گروه

نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ